The role of narrator in Bosnian Franciscan chronicles of the 18th century Cover Image
  • Price 4.50 €

Uloga pripovjedača u bosanskim franjevačkim ljetopisima 18. stoljeća
The role of narrator in Bosnian Franciscan chronicles of the 18th century

Author(s): Iva Beljan
Subject(s): Christian Theology and Religion, Language and Literature Studies, 18th Century, Theory of Literature
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Bosnia; 18th century; Franciscans; chronicles; narrator;
Summary/Abstract: U radu se najprije pokušava odrediti u čemu se sastoji u literaturi često spominjana “književna vrijednost” ljetopisa. Razumijevajući pod njom narativnu podlogu ljetopisa, tj. naglašenu težnju ljetopisaca za pripovjednim oblikovanjem povijesnih događaja, rad propituje korisnost i opravdanost pristupa ovim tekstovima s analitičkim aparatom naratologije. Potom se definira položaj pripovjedača, koji pripovjedno posreduje povijesne događaje i oblikuje pogled na povijesnu stvarnost. Usporedbom tekstova i praćenjem promjena uloge pripovjedača u trima ljetopisima – Lašvaninovu, Benićevu i Bogdanovićevu – promatra se i opisuje pomak od historiografskih konvencija pisanja prema književnima i propituju posljedice takva gledanja za razumijevanje ovih specifičnih tekstova na razmeđu historiografije i književnosti.

  • Page Range: 141-156
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2008
  • Language: Croatian