• Price 2.00 €

„Czarna materia”, czyli społeczeństwo polskie według sondaży
"Dark matter", or polish society according to surveys

Author(s): Anna Giza-Poleszczuk
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

  • Page Range: 67-104
  • Page Count: 38
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish