The role of internal auditing in the non-financial reporting Cover Image

Uloga interne revizije u nefinansijskom izveštavanju
The role of internal auditing in the non-financial reporting

Author(s): Jozefina Beke-Trivunac
Subject(s): Economy, Accounting - Business Administration
Published by: Удружење интерних ревизора Србије
Keywords: Non-financial reporting; Internal auditing; board;
Summary/Abstract: Koncept održivosti poslovanja govori o uspešnosti organizacije da stvara vrednost na dugi rok. U procesu stvaranja vrednosti, pored finansijskih resursa, važno mesto zauzimaju i nefinansijski resursi. Relativni odnos između učinka ove dve vrste resursa menja se i pokazuje tendenciju rasta učinka nefinansijskih resursa. U tom smislu, prirodno se javlja i potreba za nefinansijskim informacijama i izveštavanjem o učincima nefinansijskih resursa. U ovom tekstu razmatraju se kompetencije interne revizije koje mogu da doprinesu kredibilitetu nefinansijskih izveštaja.

  • Page Range: 71-79
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian