Non-financial reporting as the added value to the company Cover Image

Nefinansijsko izveštavanje kao dodatna vrednost privrednog društva
Non-financial reporting as the added value to the company

Author(s): Kosana Vićentijević
Subject(s): Economy, Accounting - Business Administration
Published by: Удружење интерних ревизора Србије
Keywords: Non-financial reporting; financial reporting; EU Directive;
Summary/Abstract: U radu se obrađuje regulativa iz oblasti nefinansijskog izveštavanja u EU i Republici Srbiji. Za mnoge kompanije, nefinansijsko izveštavanje je više nego opravdano, značaj nefinansijskog izveštavanja teško se može preceniti. Izradom i obelodanjivanjem nefinansijskih informacija kompanije povećavaju transparentnost i uporedivost, kao i bolje prezentovanje svojih finansijskih performansi. Predlaže se primena i obelodanjivanje nefinansijskih informacija za kompanije koje nisu prema regulativi nacionalnoj ili međunarodnoj obavezne to da sprovode, u cilju povećanja njihove dodatne vrednosti i mogućnosti da posluju sa kompanijama koje su obveznici izrade nefinansijskih izveštaja.

  • Page Range: 61-69
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian