The importance of looking beyond the numbers Cover Image

Značaj gledanja izvan brojeva
The importance of looking beyond the numbers

Author(s): Aleksandra Todorović-Dudić, Veselin Perović, Ranko Bojanić, Branislav Nerandžić
Subject(s): Economy, Accounting - Business Administration
Published by: Удружење интерних ревизора Србије
Keywords: Non-financial reporting; integrated reporting; risk management; internal auditing;
Summary/Abstract: Godišnji izveštaji su odavno prepoznati kao važan medij kroz koji kompanije obelodanjuju informacije zainteresovanim stranama u vezi performansi, strategije, rizika i mogućnosti za rast. Nefinansijsko izveštavanje popunjava prazninu u izveštavanju kvantitativnim i kvalitativnim informacijama koje su izvan opsega glavnih finansijskih izveštaja. Interna revizija i kontroling koji su dobro pozicionirani mogu značajano da doprinesu tome da su nefinansijski izveštaji svrsishodni, pouzdani i što je najvažnije, verodostojni.

  • Page Range: 53-59
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian