Internal and external aspects of the non-financial reporting in the case of a public company from the standpoint of the internal auditor Cover Image

Interni i eksterni aspekti nefinansijskog izveštavanja na primeru javnog preduzeća sa stanovišta internog revizora
Internal and external aspects of the non-financial reporting in the case of a public company from the standpoint of the internal auditor

Author(s): Emil Živkov
Subject(s): Economy, Accounting - Business Administration
Published by: Удружење интерних ревизора Србије
Keywords: Non-financial reporting; Integrated reporting; Risk management;Internal auditing;
Summary/Abstract: Nefinansijsko izveštavanje značajno podiže kvalitet integrisanih izveštaja o poslovanju preduzeća prikazom nefinansijskih informacije o ključnim poslovnim segmentima. U nefinasijskom delu izveštaja moguće je bliže opisati i određene finansijske vrednosti sadržane u finansijskim izveštajima. Moguće je kvalitativno opisati ili vrednovati sve važnije aktivnosti koje nisu jednoznačno prepoznate u finansijskim izveštajima.Nefinansijsko izveštavanje predstavlja kvalitativni i kvanitativni opis teže merljivih, a veoma značajnih aktivnosti u preduzeću. Pored toga što sadrži i poseban deo upravljanja rizicima, nefinansijsko izveštavanje jednim svojim delom šire prati i bliže opisuje pojedine preduzete aktivnosti na umanjenju rizika, po pojedinim poslovnim funkcijama (segmentima). Svekupno posmatrano, nefinasijsko izveštavanje na određeni način predstavlja proširenje procesa upravljanja rizicima, po celoj dubini i širini organizacije.

  • Page Range: 41-51
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian