The main secondary thing - non-financial audit process in the organization Cover Image

Glavne sporedne stvari - revizija nefinansijskih procesa u organizaciji
The main secondary thing - non-financial audit process in the organization

Author(s): Olivera Radović
Subject(s): Economy, Accounting - Business Administration
Published by: Удружење интерних ревизора Србије
Keywords: Non-financial processes; interna revizija nefinansijskih procesa;
Summary/Abstract: Kvalitativne i kvantitativne informacije o sistemima i procesima imaju podjednaku važnost u procesu obavljanja revizije. Neadekvano upravljanje nefinansijskim sistemima, koje samo uslovno možemo tako nazvati, uvek za posledicu ima i troškove. Ti troškovi mogu biti kazne i drugi troškovi za otklanjanje posledica, ukoliko sistemi ne funkcionišu, odnosno ukoliko kontrole nisu uspostavljene ili troškovi preventive i uspostavljanja sistema. U ovom radu navedeni su primeri revizija nefinansijskih procesa u JP Elektromreža Srbije.

  • Page Range: 35-40
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian