Globally recognized non-financial reporting frameworks Cover Image

Globalno priznati okviri nefinansijskog izveštavanja
Globally recognized non-financial reporting frameworks

Author(s): Ivan Dolamić
Subject(s): Economy, Accounting - Business Administration
Published by: Удружење интерних ревизора Србије
Keywords: Regulation on non-financial reporting; European Union; Serbia;
Summary/Abstract: Transparentnost nefinansijskog izveštavanja prepoznata je kao pametna poluga ka podsticanju održivog ekonomskog rasta. Trenutno ne postoji opšte prihvaćen standard nefinansijskog izveštavanja, a regulativa različitih država u velikoj meri varira u smislu sadržaja, obima i obaveznosti. U Evropskoj Uniniji, okvir za zakonsko regulisanje nefinansijskog izveštavanja članicama Unije uspostavljen je Direktivom 2014/95/EU. Za usklađivanje sa odredbama Direktive 2014/95/EU i zakonsko definsanje nefinansijskog izveštavanja najpogodniji je dopuniti član 29. Zakona o računovodstvu kojim se propisuje obaveza sastavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju za velika preduzeća i javna društva.

  • Page Range: 3-19
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian