DEMOGRAPHIC ASPECTS OF THE ASSIMILATION PROCESS IN VOJVODINA Cover Image

DEMOGRAFSKI ASPEKTI PROCESA ASIMILACIJE U VOJVODINI
DEMOGRAPHIC ASPECTS OF THE ASSIMILATION PROCESS IN VOJVODINA

Author(s): Saša Kicošev
Subject(s): Geography, Regional studies, Culture and social structure , Demography and human biology, Ethnic Minorities Studies
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; principles; practices; ethnic minorities; demography; assimilation; Vojvodina;
Summary/Abstract: Proces etničke asimilacije (lat. izjednačavanje, stapanje) karakterišu uzajamni kulturni, verski i jezički odnosi susednih naroda, u kojima jedan ili više naroda ili etničkih grupa počinje da postepeno gubi svoja nacionalna, jezička i kulturna obeležja, usvajajući ista od nekog drugog naroda. Po usvajanju etničkih i drugih osobina, ta lica prestaju da smatraju sebe pripadnicima ranijeg naroda ili etničke grupe. Takvih primera u svetu imamo mnogo. Smatra se da danas na zemlji ima oko 3.000 naroda i etničkih grupa, dok je broj nestalih (izčezlih) naroda tokom ljudske istorije nekoliko puta veći. Proces njihovog nestajanja prvenstveno karakteriše asimilacija, a daleko manje genocid, ili neki drugi oblici fizičkog uništavanja, epidemija, ekonomskih ili prirodnih katastrofa.

  • Page Range: 69-75
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2004
  • Language: Serbian