FATE OF LANGUAGE IN POLITICAL SOCIETY Cover Image

SUDBINA JEZIKA U POLITIČKOM DRUŠTVU
FATE OF LANGUAGE IN POLITICAL SOCIETY

Author(s): Đuro Šušnjić
Subject(s): Language and Literature Studies, Culture and social structure , Ethnic Minorities Studies
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; principles; practices; ethnic minorities; language; political society;
Summary/Abstract: Jezik može biti u službi istine i u službi laži, pa se njime i jedna i druga mogu podjednako uspešno izraziti i preneti. "Iz istih usta izlazi blagoslov i kletva" (Jakovljeva 2,3-7-9). Danas je jezik u funkciji moći vladanja, pa Noam Čomski, pišući O jeziku i odgovornosti veli: "Postoji standardna šala da je jezik dijalekt sa armijom i mornaricom. To nisu lingvističke ideje". Reči se ovde vrednuju sa stanovišta njihove moći, a ne sa stanovišta njihove istine: reči su oružje! Jezik je bojno polje borbe za moć i vlast. Jezik je postao politički jezik i tako prekinuo vezu sa istinom. Istina je ono što ne piše u novinama, ono što se ne čuje na radiju, ono što se ne prikazuje na televiziji. "Nije budala onaj ko ne zna da čita, nego onaj ko misli da je ono što čita istina" (Ivo Andrić).

  • Page Range: 53-55
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2004
  • Language: Serbian