WOMEN FROM MINORITY ETHNIC GROUPS AND HATE SPEECH Cover Image

ŽENE IZ MANJINSKIH NACIONALNIH GRUPA I GOVOR MRŽNJE
WOMEN FROM MINORITY ETHNIC GROUPS AND HATE SPEECH

Author(s): Svenka Savić
Subject(s): Gender Studies, Nationalism Studies, Ethnic Minorities Studies
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; ethnic minorities; principles; practices; hate speech; women;
Summary/Abstract: Termin govor mržnje obuhvata nazive za verbalno izražavanje mržnje, šovinizma, ksenofobije, rasizma i drugih negativnih kolektivnih osećanja (R. Bugarski, 2002). Ovakav govor podrazumeva polarizaciju na MI (dobri, čisti) (Meri Daglas, 1993), progesnivni, miroljubivi, ugroženi) i ONI (zli, nazadni, spletkaroši, agesivnim, izvor patnji). Podela na "nas" dobre i "njih" loše, u osnovi je izraz patrijarhalnog načina razmišljanja o odnosu snage i moći. Podela na moćne i nemoćne u društvu postoji od njegovog nastanka, pa inventar reči kojima se obeležava jedna, ili druga strana, varira od jezika do jezika, od jednog društvenog perioda do drugog. Ono što je važno jeste da ovakva podvojenost postoji već 20 vekova, pa govor mržnje, koji joj je imanentan, nije specifičnost našeg našeg jezika, našeg podneblja, nego civilizacije u celini.

  • Page Range: 48-52
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2004
  • Language: Serbian