Polemics Cover Image

Polemika
Polemics

Author(s): Dragoljub Žarković, Vera Ranković, Velimir Ćurgus Kazimir, Latinka Perović, Karlo Danilović, Milan M. Ćirković, Bogdan Ivanišević , Nataša Kandić , Svetlana Slapšak, Stojan Cerović, Ljubiša Rajić, Ljiljana Smajlović, Nenad Lj. Stefanović, Vladimir Ilić, Srđa Popović, Miroslav Višić, Lazar Stojanović, Branko Vučićević, Miloš Bobić, Nadežda Radović, Bogdan Bogdanović, Jon Kvaerne, Gordana Radošević, Živojin Dacić, Dejan Vukelić, Svetislav Basara, Miroljub Todorović, Jovan P. Antović, Milаn Milošević, Vojislav Stojanović, Aleksandar Lojpur, Jasna Bogojević, Miodrag Marković, Dušan Pavlović, Nenad Daković, I. Lukačević, Emil Srdanović, Miljko Mandić, Đorđe Mijač, Dragoljub Todorović, Milo Jovanović, Nemanja Đurić, Kazimir Ćurguz, Pavle Rak, Ljubiša Rajić, Aleksandar Vasiljević, Zoran Tašin
Subject(s): Media studies, Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; media; polemics; magazine; "Vreme";
Summary/Abstract: Dehelsinkizacija gospođe Biserko - Dragoljub Žarković Udarac u donji stomak - Vera Ranković Moj odgovor njima - Velimir Ćurgus Kazimir Žive mete - Latinka Perović Ama sam Srbin, dakle kriv - Karlo Danilović Zamerke zbog kršenja ljudskih prava SS-ovaca - Dr Milan M. Ćirković Iskrivljivanje događaja ih haške sudnice - Bogdan Ivanišević Neprijatelj u Srbiji - otvorenost, snaga i integritet nekoliko žena - Nataša Kandić Neprijatelji nezavisnih medija? - Svetlana Slapšak Tužilačka revnost - Stojan Cerović Pravo na treće mišljenje – Ljubiša Rajić Činjenice i trezvenost - Ljiljana Smajlović S puno žara i na brzinu - Nenad Lj. Stefanović Komunistički trag - Vladimir Ilić Kapitulacija pred zločinom - Srđa Popović Bombardovanje za naše dobro - Miroslav Višić Otrovna značenja - Lazar Stojanović Podmazivanje razgovora - Branko Vučićević Srbi, Nemci i Holanđani - Miloš Bobić Pismo pod bombama - Nadežda Radović Plamsaju prve vatrice - Bogdan Bogdanović "Volterova kopilad" i Katarinina krzna - Frano Cetinić Tvrdoglava Selektivnost - Stojan Cerović Malo o ljudskom dignitetu - Srđa Popović Svesni i nesvesni - Ljiljana Smajlović Svedoci I izveštavanje - Bogdan Ivanišević Teoretičari zavere - Jon Kvaerne A šta su radili drugi? - Srđa Popović Umorni od jada - Gordana Radošević Dupli standardi - Nenad Lj. Stefanović Zatvor Srbija - Miloš Bobić Legitimno osporavanje - Dr Živojin Dacić 2084. – Dejan Vukelić Babe i tiha revolucija - Svetislav Basara Biciklisti nisu krivi - Stojan Cerović ...