You Who Twisted a Simple Man Cover Image
  • Price 1.00 €

Który skrzywiłeś człowieka prostego
You Who Twisted a Simple Man

Emilia Kledzik and Joanna Roszak talk with Marcin Świetlicki

Author(s): Marcin Swietlicki, Emilia Kledzik, Joanna Roszak
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury

  • Page Range: 285-303
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish