One Fiancé for Seven poets (Male Homosocial Desire, Triangles and Poetry in
  • Price 1.00 €

Jedna narzeczona dla siedmiu poetów (o męskim pożądaniu homospołecznym, trójkątach i poezji w „Niskich pobudkach”)
One Fiancé for Seven poets (Male Homosocial Desire, Triangles and Poetry in "Niskie pobudki" [Low Motives])

Author(s): Błażej Warkocki
Subject(s): Literary Texts
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury

  • Page Range: 85-96
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish