Świetlicki – Poetic Biography and Metaphysics Cover Image
  • Price 1.00 €

Świetlicki – poetycka biografia i metafizyka
Świetlicki – Poetic Biography and Metaphysics

Author(s): Jerzy Jarzębski
Subject(s): Literary Texts
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury

  • Page Range: 11-17
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish