FEMINISM AND PSYCHOLOGY Cover Image

FEMINIZAM I PSIHOLOGIJA
FEMINISM AND PSYCHOLOGY

Author(s): Ksenija Perišić, Ana Bukvić
Subject(s): Gender Studies, Psychology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: feminism; psychology; disease; rebellion; myth;
Summary/Abstract: Iako žene danas brojčano dominiraju profesijom, nisu u većini u pogledu pristupa pozicijama moći unutar profesije. Psihološke teorije koje se smatraju istorijski ključnim gotovo su isključivo stvorili muškarci. Više decenija postojala je zabrana učestvovanja žena u stvaranju ove nauke. Istraživanja žena su potiskivana jer nisu potvrđivala dominantne teorije, nisu bivala zvanično priznata, njihove publikacije nisu štampane. Sasvim predvidljivo, žene kao naučnice u psihologiji prvo su zastupljenije u disciplinama koje naglašavaju tradicionalno ženske uloge, kao što su razvojna i pedagoška psihologija. Međutim, početkom sedamdesetih godina prošlog veka, feministički upliv u zvaničnu nauku postaje sve jači, a samim tim i pokušaji ućutkivanja.

  • Page Range: 446-463
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian