GLOBALIZATION, WOMEN AND FEMINISM: GLOBAL SISTERHOOD VS. STRATEGIC SISTERHOOD Cover Image

GLOBALIZACIJA, ŽENE I FEMINIZAM : GLOBALNO SESTRINSTVO VS . STRATEŠKO SESTRINSTVO
GLOBALIZATION, WOMEN AND FEMINISM: GLOBAL SISTERHOOD VS. STRATEGIC SISTERHOOD

Author(s): Katarina Lončarević
Subject(s): Gender Studies, Globalization
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: globalization; sisterhood; women; feminism; global; strategic;
Summary/Abstract: „Globalizacija“ ne samo što ima različita značenja u različitim kontekstima, već je i relativno nova ideja na polju društvenih nauka. Kao centralnu osobinu ideje globalizacije mogli bismo izdvojiti tezu da se mnogi savremeni problemi u svetu ne mogu više adekvatno proučavati na nivou nacionalnih država, odnosno njihovih međudržavnih odnosa, jer se problemi savremenog sveta moraju razmatrati kroz prizmu globalnih procesa.

  • Page Range: 423-433
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian