WOMEN'S PEACE POLICY Cover Image

ŽENSKA MIROVNA POLITIKA
WOMEN'S PEACE POLICY

Author(s): Marija Perković
Subject(s): Politics, Gender Studies, Civil Society, Recent History (1900 till today)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: women; peace policy; peace movement;
Summary/Abstract: Ženska mirovna politika, kao i sami ženski pokreti, ne poseduje dugu istoriju. Ta istorija, stara tek nešto više od stotinu godina, beleži i uspone i padove. Podele unutar pokreta delom oslikavaju i netrpeljivosti i predrasude, koje su karakteristične za poslednja dva veka u načelu. Jedna od takvih duboko ukorenjenih predrasuda koja nam se neupitno nameće, krije se u samom naslovu ovog teksta: mir i žene su neraskidivo vezani i drugačije ne može biti, jer žene su „one koje daju život“, te su samim tim automatski protiv rata koji predstavlja smrt. Kao i većina drugih stavova zasnovanih na navodnoj nepromenljivosti „prirode“ čoveka ili grupe ljudi, i ovaj stav zapravo služi tome da žene oslobodi svakog oblika odgovornosti i delovanja koje bi moglo dovesti do nekih drastičnih promena u društvu.

  • Page Range: 376-389
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian