FEMINISM AND VISUAL ARTS Cover Image

FEMINIZAM I VIZUELNE UMETNOSTI
FEMINISM AND VISUAL ARTS

Author(s): Jelena Miletić
Subject(s): Gender Studies, Visual Arts, Modern Age, Recent History (1900 till today)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: feminism; visual arts; history;
Summary/Abstract: Kada uporedimo umetnička dostignuća s principima feminizama, uočićemo da je predstavljanje žene prisutno od samih početaka umetnosti, iako prve autorke susrećemo tek u XVI veku nove ere. Takođe, ako otvorimo preglede svetske umetnosti uočićemo da njima dominira evropska kultura. Cilj ovog teksta je da problematizuje sam prikaz ženske figure, status žena koje su se bavile ili se bave umetnošću, i istorije umetnosti kao nauke.

  • Page Range: 366-373
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian