PROMISSING MATRIX? Cover Image

MATRICA KOJA OBEĆAVA?
PROMISSING MATRIX?

Representation and participation of women in popular culture

Author(s): Iva Nenić
Subject(s): Gender Studies, Media studies, Music, Visual Arts, Culture and social structure , Film / Cinema / Cinematography
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: matrix; popular culture; representation; women;
Summary/Abstract: Globalna popularna kultura, shvaćena u najširem smislu kao skup društvenih praksi koje dominiraju u popularnoj umetnosti (muzika, književnost, film), oblika reprezentacija u medijima (novine, radio, televizija, Internet) i kulturnih artefakata mahom namenjenih širokoj upotrebi, predstavlja važan prostor za nastanak, menjanje i sukob različitih formi ženskih identiteta. Sam pojam popularne kulture često se koristi sinonimno sa izrazima masovna/medijska kultura ili kultura (post)industrijskog doba, čime se prevashodno referira na ulogu savremenih medija u procesima kulturne proizvodnje, ali se podrazumeva i opozicija prema tzv. visokoj kulturi u koju ulaze specijalizovane društvene prakse poput visoke umetnosti – delatnosti koje su istorijski proizvod zapadnoevropskog društva i preimućstvo elita koje poseduju odgovarajuća znanja, veštine i kompetencije.

  • Page Range: 333-343
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian