FEMINIST REBELLION ON NETWORK Cover Image

FEMINISTIČKA POBUNA NA MREŽI
FEMINIST REBELLION ON NETWORK

Author(s): Ivana Dračo
Subject(s): Gender Studies, Communication studies, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: feminism; rebellion; network; e-topia; cyberfeminism; virtual exhibition; monstrification;
Summary/Abstract: Cyber-prostor, kao eksperimentalni poligon, posjeduje značajan potencijal za preispitivanje društveno konstruiranih identiteta i reprezentacija. Ukoliko pretpostavimo da u vlastitoj „virtualnoj sobi“ možemo napustiti kulturalno nametnuta značenja upisana u naša tijela, onda cyber-prostor možemo posmatrati kao igralište identiteta, slobodnu zonu preispitivanja i (trans)formiranja sebstva. Mogućnost djelovanja u ovoj novoj, relativno neistraženoj, javnoj sferi, prevazilazeći prostorne, ali i identitetske granice i hijerarhije, naročito je privlačna ženama koje se u Mreži nastoje (re)definirati izvan monolitnih povijesnih kategorija Žene,1 Druge ili objekta. Međutim, zašto žene ne odustaju od tradicionalne matrice reprezentacije u kojoj su one samo pasivni objekti pogleda; zašto i dalje slike orođenih tijela izlažu kao slike sebe; zašto su galerije virtualne realnosti preslik svijeta „mesa“?

  • Page Range: 302-332
  • Page Count: 31
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian