WOMEN AND LANGUAGE Cover Image

ŽENE I JEZIK
WOMEN AND LANGUAGE

Author(s): Hana Ćopić
Subject(s): Language and Literature Studies, Gender Studies, Theoretical Linguistics, Communication studies, Lexis, Semantics
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: women; language; feminism; linguistic; conversation analysis;
Summary/Abstract: Udeo žena u svetskoj populaciji pokazuje da su brojke ravnopravne: pola-pola. Međutim, u raznim sferama života o ravnopravnosti još uvek nema ni govora. Kada je o jeziku reč, stvari nisu ni blizu jednakosti, što više govori o nama, odnosno o našem mišljenju, nego o jeziku samom. Pitanje je, dakle, na koji se način žene pojavljuju u jeziku, kako one govore i kako se u razgovoru ponašaju spram muškaraca. Da li su one podređene u komunikaciji s muškarcima i, ukoliko jesu, na koji način do toga dolazi?

  • Page Range: 260-271
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian