LESBIAN EXISTENCE, LESBIAN VISIBILITY Cover Image

LEZBEJSKA EGZISTENCIJA, LEZBEJSKA VIDLJIVOST
LESBIAN EXISTENCE, LESBIAN VISIBILITY

Author(s): Mima Rašić
Subject(s): Gender Studies, Recent History (1900 till today), Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: lesbian; existence; visibility; SFRJ; pre-war; wartime; after war; LGBTTIQ;
Summary/Abstract: Zašto se sintagma „lezbejska egzistencija“ nalazi u naslovu ovog teksta? Egzistencija je postojanje, opstojanost, pripadnost nekom svetu iskustava, održavanje nečeg u vremenu i prostoru. Lezbejska egzistencija predstavlja izbor žena da budu naklonjene ženama u svim dimenzijama svoga života. Lezbejsku egzistenciju žive žene koje ne zavise od muškarca ni ekonomski, ni emotivno, ni seksualno.

  • Page Range: 228-235
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian