ONE GOD - ONE GENDER: MONOTHEISTIC RELIGIOUS COMMUNITIES RELATIONSHIP TO WOMEN'S HUMAN RIGHTS Cover Image

JEDAN BOG – JEDAN ROD: ODNOS MONOTEISTIČKIH VJERSKIH ZAJEDNICA PREMA ŽENSKIM LJUDSKIM PRAVIMA
ONE GOD - ONE GENDER: MONOTHEISTIC RELIGIOUS COMMUNITIES RELATIONSHIP TO WOMEN'S HUMAN RIGHTS

Author(s): Paula Petričević
Subject(s): Gender Studies, Sociology of Religion
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: God; gender; monotheism; religious communities; women; human rights; holy books;
Summary/Abstract: Uovom tekstu neće biti riječi o vjeri kao o ličnom doživljaju, potrebi, stavu i opredjeljenju, već o njenom institucionalnom vidu – crkvi/vjerskoj zajednici, čije se polje djelovanja ni u kom slučaju ne ograničava na sferu religioznosti, već obuhvata, ili nastoji da obuhvati, i sve ostale aspekte našeg svakodnevnog života, bilo da oni pripadaju privatnoj (odnosi među polovima, seksualna i reproduktivna prava), bilo javnoj (politika, mediji) sferi.

  • Page Range: 144-162
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian