FEMINIST CRITIQUE OF THE ISSUE OF MARRIAGE, FAMILY AND PARENTING Cover Image

FEMINISTIČKE KRITIKE PITANJA BRAKA,PORODICE I RODITELJSTVA
FEMINIST CRITIQUE OF THE ISSUE OF MARRIAGE, FAMILY AND PARENTING

Author(s): Lidija Vasiljević
Subject(s): History, Gender Studies, Family and social welfare
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: feminist critique; marriage; family; parenting; matriarchy; patriarchy; archtype;
Summary/Abstract: Uposlednjih nekoliko decenija, pitanja braka i porodice „rezervisana“ su za oblasti sociologije, psihopatologije i politike. Sociologija se obično bavi strukturom porodice i demografskim promenama, socijalna psihologija analizom vrednosnih sistema, a najviše prostora za analizu pružaju patološke pojave u braku i porodici. U Srbiji se u poslednjih desetak godina porodica nalazi u središtu političkih kampanja i govora vezanih za nacionalnu politiku, ali brak sve ćešće podleže i analizi iz perspektive vrednosnih sistema i problema nasilja. Otvaranje ovakvih pitanja posle viševekovnog ćutanja o bračnom i porodičnom nasilju označava pozitivnu prekretnicu: međutim, činjenica je da se pažnja i dalje poklanja isključivo posledicama problema, a ne i njihovim uzrocima.

  • Page Range: 118-143
  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian