STATE, FINANCE, BUDGET Cover Image

DRŽAVA, FINANSIJE, BUDŽET
STATE, FINANCE, BUDGET

Author(s): Svetlana Cenić
Subject(s): Evaluation research, Economic development, Fiscal Politics / Budgeting, Socio-Economic Research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: political participation; BiH; state; finance; budget; economic development;
Summary/Abstract: Napomena: Tekst u nastavku nije pokušaj da se kaže ništa spektakularno novo, već je pripremljen da podstakne raspravu, koja bi razjasnila ulogu države i koliko je bitno funkcionisanje države za privredni rast i opšte blagostanje, ali i šta donosi odgovorna politika, a šta politikanstvo. Više autora je zastupljeno u tekstu, odnosno brojni radovi na ovu temu: P. A. Samuelson i W. D. Nordhaus, Francis Fukuyama, Joseph Stiglitz, J. Diamond, itd. Ovim pitanjem se naročito bavio i profesor R. Čurčić, čiji je jedan od radova poslužio i kao podloga za ovaj tekst.

  • Page Range: 69-85
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian