CONSTITUTION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE
CONSTITUTION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

CONTENTS, CHALLENGES AND PROSPECTS

Author(s): Valery Perry
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Governance, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: political participation; BiH; constitution; reforms;
Summary/Abstract: Ustav bilo koje zemlje ima višestruku ulogu. To je temeljni pravni akt države kojim se uspostavlja njen pravni i politički poredak. On određuje načelne propise za upravljanje nižim nivoima vlasti, te istovremeno odra- žava u kojoj mjeri i koliko kvalitetnu decentraliziranu ili centraliziranu vlast su autori ustava imali na umu. Također, može poslužiti i kao politički manifest ili izražavati ideale građana te zemlje, predstavljajući jaku osnovu za izgradnju međusobnih odnosa između države i ljudi koji u njoj žive; između vlade i onih kojima ona vlada. Okolnosti pod kojima ustav nastaje mogu imati utjecaja na sadržaj i na naknadne interpretacije njegovog teksta, kao temeljnog pravnog dokumenta, a okolnost pod kojom je nastao Ustav Bosne i Hercegovine je ratno stanje koje je trajalo tri i po godine, te je on bio samo jedan od elemenata složenog mirovnog sporazuma koji je kreiran kako bi se rat zaustavio; u ovom ustavu se ogleda poslijeratna država s mnogo nepredviđenih izazova.

  • Page Range: 39-50
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian