IDENTITIES Cover Image

IDENTITETI
IDENTITIES

Author(s): Jasmina Hasanagić
Subject(s): Gender Studies, Sociology, Social differentiation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: identities; sex & gender; transgender; sexual orientation;
Summary/Abstract: Identitet može biti definisan kao lična karakteristika bilo kojeg pojedinca, a koju dijele članovi_ice određene društvene grupe. Psiholozi najčešće koriste termin identiteta da opišu osobni identitet, dok ga sociolozi koriste da opišu društveni identitet. Termin pregovaranje identiteta u sociologiji označava proces u kojem osoba pregovara sa društvom o značenju svog identiteta. Društvo i kultura preko manje-više organizovanog sistema uloga i sistema značenja koje im pripusuje, daje mogućnost pojedincima da strukturiraju svoje aktivnosti, ali i značenja koje im pridaju. Međutim, društvo ne posjeduje jasan i konačan niz uloga, niti u društvu postoji apsolutni koncenzus oko normi i značenja koje uloge sa sobom nose. Da bismo razumjeli prakse koje pojedinci_ke imaju tokom svog života, neophodno je da razumijemo njihovo shvatanje sebe i značenje i značaj tih praksi u njihovom svakodnevnom životu. Drugim riječima, neophodno je da prihvatimo i razumijemo višestrukost ispoljavanja identiteta koji predstavljaju rezultat aktivnog odnosa individue i društva. Svaka osoba ima pravo definirati svoje tijelo i vlastite identitete, te zahtijevati od društva da to poštuje. To uključuje samodefiniranje i slobodno izražavanje vlastitog spolnog i rodnog identiteta i vlastite seksualne orijentacije. Međutim, rigidne društvene klasifikacije spola, roda i seksualne orijentacije ne prepoznaju i ne priznaju postojanje i ispoljavanje različitosti izvan definiranih okvira i njima imanentnih obrazaca ponašanja i djelovanja.

  • Page Range: 9-38
  • Page Count: 30
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian