The Second Decade of the Twenty-First Century Cover Image
  • Price 3.00 €

Druga dekada XXI wieku
The Second Decade of the Twenty-First Century

Author(s): Emilia Kledzik, Joanna Roszak, Jerzy Borowczyk, Elżbieta Winiecka, Cezary Michalski
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Keywords: polish literature;polish literary studies;polish culture journal;
Summary/Abstract: Rozmowa z Marcinem Świetlickim, Emilia Kledzik, Joanna Roszak; Poznań New Roman, Jerzy Borowczyk; „W jaki sposób ułożył pan swoje książki?”, Jerzy Borowczyk; Prawdy, w które wierzymy, Elżbieta Winiecka; Panteon czy zbiorowy grób?, Cezary Michalski;

  • Page Range: 238-281
  • Page Count: 44
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish