Places of Fear - Treatment of Urban Phenomena in Modern Horror Prose - Anthropological Perspective Cover Image
  • Price 3.00 €

Mesta straha: tretman urbanih fenomena u modernoj horor prozi – antropološka perspektiva
Places of Fear - Treatment of Urban Phenomena in Modern Horror Prose - Anthropological Perspective

Author(s): Marko Pišev, Ljubica Milosavljević
Subject(s): Culture and social structure , Rural and urban sociology
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: Centralna tema ovog eseja je žanrovska – horor – percepcija urbanih prostora kao mesta straha. Fenomeni vezani za gradski prostor, kao focus loci "urbanog horora" biće analizirani strukturalno-semiotičkim metodom na primeru tri moderne horor pripovetke. Cilj eseja je da putem analize proznih narativa ("Potomci kraljevstva" T.E.D. Klajna, "Ponoćni kasapski voz" Klajva Barkera i "Sekta prljavih" Dejana Ognjanovića) istražimo na koji način njihovi tvorci organizuju urbane pojave u značenjske kategorije koje potom prenose čitaocima na kulturno razumljiv način. Baveći se time koje klase fenomena su za narečene autore značajne, pokušaćemo da u radu proniknemo u strukture smeštene u zaleđu kulturnih predstava koje metropolu mogu učiniti mestom i izvorištem aberantnog zla, i to tako da celokupna konstrukcija priče, na kognitivnom planu, uspeva da ostvari žanrovski specifično dejstvo – izazivanje emocije straha kod čitaoca.

  • Page Range: 119-148
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2013
  • Language: Serbian