Notions of Rock and Roll as Urban Cultural Heritage Cover Image
  • Price 2.00 €

Predstave o rokenrolu kao urbanom kulturnom nasleđu
Notions of Rock and Roll as Urban Cultural Heritage

Author(s): Marija Ristivojević, Bojan Žikić
Subject(s): Music, Culture and social structure , Sociology of Culture
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: U radu su predstavljene početne hipoteze istraživanja koje za cilj ima analizu odnosa između rokenrola i predstave o urbanom, kako na globalnom nivou, tako i na lokalnom. Posmatranjem rokenrola kao kulturnog fenomena u široj perspektivi, teži se naglašavanju fluidnosti i promenljivosti značenja samog pojma u različitim sredinama. Nakon prezentovanog teorijskog okvira koji tretira pitanje urbanosti (urbanity) kao vrednosnog sistema, ali i rokenrola kao lokalnog fenomena, ovaj rad sadrži kraću analizu specifičnosti lokalnog poimanja rokenrola i urbanosti na primeru novog talasa osamdesetih godina dvadesetog veka, a koja predstavljaju polazište i konceptualnu osnovu za dalje, opsežnije ispitivanje.

  • Page Range: 101-117
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2013
  • Language: Serbian