Belgrade as a Cultural Symbol: Possible Theme of Ethnological and Anthropological Studying in Attempt of Formulating a Proposition for Belgrade Studies Cover Image
  • Price 2.00 €

Београд као културни симбол: могући темат етнолошког и антрополошког проучавања у оквиру покушаја формулисања предлога за Београдске студије
Belgrade as a Cultural Symbol: Possible Theme of Ethnological and Anthropological Studying in Attempt of Formulating a Proposition for Belgrade Studies

Author(s): Bojan Žikić, Marija Ristivojević
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: Садржина појма "Београд" није ограничена на оно што је конотирано топонимом, самим по себи. Односи се на физичку, просторну, друштвену, предметну итд. контекстуализацију разноврсних истраживања из најразличитијих научних области, с једне стране, а с друге стране, може да означава и исказивање одређених културних вредности, односно да служи као основа за изградњу културног идентитета. У овом раду разматрамo могућности успостављања Београдских студија, систематичних изучавања појава и процеса који се дешавају у Београду – из угла етнологије и антропологије. Полазна тачка за формирање такве дисицплинарне перспективе јесте посматрање Београда као културног симбола.

  • Page Range: 29-48
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2013
  • Language: Serbian