Political parties and support for democracy Cover Image
  • Price 4.00 €

Političke stranke i potpora demokraciji
Political parties and support for democracy

Author(s): Goran Čular
Subject(s): Civil Society, Governance, Public Administration, Government/Political systems, Electoral systems
Published by: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Keywords: political parties; elections; Croatia;
Summary/Abstract: Jedno od obilježja hrvatske politike nakon izbora 2000. snažan je porast javne kritike političkih stranaka. Kritika nije povezana s konkretnim političkim strankama - odnosi se općenito na stranke kao institucije, i to na sve aspekte njihova djelovanja. Tako su stranke proglašene odgovornima i za neučinkovito predstavništvo, i za neefikasnost u procedurama javnog odlučivanja, i za stvaranje prepreka većoj ulozi stručnjaka u kreiranju javnih politika, i za gušenje individualne inicijative i političke osobnosti pojedinaca i, naposljetku, za “zapošljavanje po stranačkim linijama” i politizaciju javnog života. K tome, političke stranke promiču korupciju, klijentelizam i podložništvo.

  • Page Range: 123-179
  • Page Count: 57
  • Publication Year: 2005
  • Language: Croatian