Public policy: development of the discipline in Croatia and the world Cover Image
  • Price 4.00 €

Javne politike: razvoj discipline u Hrvatskoj i svijetu
Public policy: development of the discipline in Croatia and the world

Author(s): Zdravko Petak
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Political Theory, Political Sciences
Published by: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Summary/Abstract: Pisanje priloga o razvoju javnih politika kao grane političke znanosti u Hrvatskoj razmjerno je komplicirana zadaća već zbog terminoloških razloga. Naime, u hrvatskome, jednako kao i u većini drugih jezika (Heidenheimer, 1986), ne postoje zasebne riječi za engleske izraze policy i politics nego obje riječi pokriva izraz politika. Do razlikovanja dolazi tek kad se politikama da specifičan sadržaj, poput socijalne, obrazovne, porezne ili kulturne politike, odnosno nakon što se s općenite razine rasprave o policyju prijeđe na razinu pridjevnih politika (Colebatch, 2004a, 80). No izraz policy postaje problematičan za prevođenje nakon što ostane sam, izvan specifičnoga sektorskog konteksta. Drugim riječima, izraz postaje problematičan nakon što se napusti sadržajni djelokrug politike i uđe u sferu u kojoj političke institucije – neovisno o tome je li riječ o vladi, političkim stranakama ili nekoj drugoj instituciji – nastoje formulirati svoje prioritete u pojedinim politikama. U tom slučaju nije riječ o sadržajnom aspektu neke politike, vidljivom već iz pridjeva koji je opisuje, nego o isprepletenosti različitih politika i njihovim posljedicama na građane. Riječ je, dakle, o tipu političkog djelovanja koji u stručnoj literaturi označavamo koordinacijom politika, a samo se u engleskom jeziku općenito može označiti jednom riječju kao policy.

  • Page Range: 187-215
  • Page Count: 29
  • Publication Year: 2007
  • Language: Croatian