Political science and Croatian politics. The transformation of the research of Croatian political system Cover Image
  • Price 4.00 €

Politologija i hrvatska politika. Transformacija istraživanja političkog sustava Hrvatske
Political science and Croatian politics. The transformation of the research of Croatian political system

Author(s): Nenad Zakošek
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Political Theory, Political Sciences, History and theory of political science, Methodology and research technology, Comparative politics
Published by: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Summary/Abstract: Ovaj se ogled bavi pitanjem promjena što su se u politološkom istraživanju hrvatske politike dogodile tijekom posljednjih četvrt stoljeća. Razmišljanje o jednom segmentu hrvatske politologije ima dvostruku zadaću. Prva je metodološka refleksija promjena u pristupu istraživanju političkog sustava u hrvatskoj politologiji. Ta refleksija ima sasvim osoban značaj, budući da pišem sa stajališta istraživača koji i sam sudjeluje u pothvatu koji je predmetom razmatranja. Svjestan sam da stoga moja refleksija neminovno uključuje vrednovanje rezultata politološkog istraživanja koje je izraz mojih osobnih istraživačkih preferencija. Osim toga, element vrednovanja sadržan je i u selekciji relevantnih tema i tekstova koji se razmatraju, čime su zanemareni neki drugi pristupi i tekstovi koje bi možda valjalo uvrstiti u ovakvu refleksiju, ali su ispušteni jer su mi nepoznati ili nedostupni (referencije na kojima ogled počiva dane su na kraju rada). Druga je zadaća ovog ogleda didaktička: uvjeren sam da metodološka refleksija i opis osobnog iskustva mogu biti od koristi mlađim kolegama koji su na početku svoga istraživačkog puta i, prije svega, može im pomoći da razumiju dileme, poteškoće i ograničenja s kojima se u istraživanju hrvatske politike susretala moja generacija. Uvjeren sam da je rijetko što metodički toliko instruktivno kao uvid u osobno istraživačko iskustvo.

  • Page Range: 155-185
  • Page Count: 31
  • Publication Year: 2007
  • Language: Croatian