Study of defence and protection at the the Faculty of Political Sciences Cover Image
  • Price 3.00 €

Studij obrane i zaštite na Fakultetu političkih znanosti
Study of defence and protection at the the Faculty of Political Sciences

Author(s): Vlatko Cvrtila
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Political Theory, Political Sciences, Security and defense
Published by: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Summary/Abstract: Prije 45 godina, točnije 1. studenoga 1962, počela je sveučilišna nastava na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu.1 Godine 1971. na istom Fakultetu osnovan je dvogodišnji Studij novinarstva koji je ubrzo postao četverogodišnji. Nekoliko godina kasnije, 1975, Studiju politologije i Studiju novinarstva “pridružio” se i treći studij na Fakultetu političkih nauka: Studij općenarodne obrane i društvene samozaštite (skraćenica: ONO i DSZ). Istodobno su slični studiji osnovani na još četiri sveučilišta u tadašnjoj Jugoslaviji: u Skopju, Beogradu, Sarajevu i Ljubljani. U Makedoniji je studij organiziran u sklopu Filozofskog fakulteta (jer tamo nije postojao Fakultet političkih znanosti), u Sarajevu i Zagrebu na Fakultetu političkih nauka kao poseban studij, a u Ljubljani unutar Fakultete za družbene vede. Samo je u Beogradu osnovan poseban Fakultet obrane i zaštite, što je bila posljedica velikog utjecaja vojne elite u glavnom gradu socijalističke Jugoslavije.

  • Page Range: 137-154
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2007
  • Language: Croatian