Time and the Inner Conflicts of the Mind Cover Image
  • Price 2.00 €

Vreme i unutrašnji sukobi uma
Time and the Inner Conflicts of the Mind

Author(s): Jacques Taminiaux
Contributor(s): Aleksandra Mančić Milić (Translator)
Subject(s): Philosophy, Metaphysics, Existentialism, Phenomenology
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Arentova zacelo duguje ranom Hajdegerovom učenju naročit fenomenološki metod. On kombinuje istorijsku genealogiju mnogih filozofskih pojmova i opis njihovog značaja za posebna iskustva. Taj metod ima za cilj da razgradi, ili dekonstruiše, mnoge teze ili pojmovne strukture koje pripadaju nasleđu istorije filozofije i koje se često uzimaju zdravo za gotovo jer se ne obraća pažnja na posebne pojave kojima one odgovaraju. Takva dekonstrukcija, otuda, ima dve strane: s jedne, ona uključuje kritiku mnogih pogrešnih generalizacija ili amalgamacija; s druge, zahteva uvođenje brojnih fenomenoloških razlikovanja koja te inače greške prikrivaju.

  • Page Range: 444-460
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2002
  • Language: Serbian