Metaphors of Power Cover Image
  • Price 4.50 €

Metafore moći
Metaphors of Power

Author(s): Miroslav Milović
Subject(s): Philosophy, Political Philosophy, Social Philosophy, Nationalism Studies, Inter-Ethnic Relations
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: U spisu Filozofija prava Hegel (Hegel) govori o priznanju čoveka kao takvog. Čovek je priznat kao takav a ne na temelju njegove partikularne nacionalne karakteristike. Ovo je postalo moguće u okviru moderne, liberalne Evrope, koja pravi razliku pogotovo između privatnih i javnih, crkvenih i državnih opštih interesa.

  • Page Range: 530-538
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian