An Envious Look Cover Image
  • Price 4.50 €

Jedan zavidljiv pogled
An Envious Look

Author(s): Nadežda Čačinovič
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Sociology, Sociology of Culture
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Ovo što sledi je pokušaj da se pokaže da u građenju balkanskog identiteta, stvaranju ideje o Balkanu, posmatrač sa strane možda projektuje, prenosi svoje sopstvene neispunjene želje na, po svemu sudeći, drugačija ljudska bića, budući da ih je sreo u određenom sklopu okolnosti.

  • Page Range: 450-453
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian