Bulgarian Cultral Identity – an Escher’s Staircase?« Cover Image
  • Price 4.50 €

Bugarski kulturni identitet – Ešerove stepenice?
Bulgarian Cultral Identity – an Escher’s Staircase?«

Author(s): Evelina Kelbecheva
Contributor(s): Đorđe Čolić (Translator)
Subject(s): History, Anthropology, Cultural history, Sociology, Ethnohistory, Political history, Recent History (1900 till today), Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Nationalism Studies, Sociology of Culture, 19th Century, Ethnic Minorities Studies
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Za vreme moje prve posete Zapadu 1990. godine, predstavljali su me kao »naučnicu iz Istočne Evrope«. To se dogodilo nekoliko meseci posle pada Berlinskog zida. Tri godine kasnije, u Sjedinjenim Američkim Državama, predstavljena sam kao »profesorka sa Balkana«. Bilo je to u doba kada su se na naslovnim stranama svih listova i časopisa mogle videti slike užasa iz Bosne.

  • Page Range: 308-326
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian