Virtual Balkan: imaginary boundaries, hyperreality and the game room Cover Image
  • Price 4.50 €

Virtualni Balkan: imaginarne granice, hiperrealnost i sobe za igranje
Virtual Balkan: imaginary boundaries, hyperreality and the game room

Author(s): Aleksandar Bošković
Subject(s): Anthropology, Communication studies, Sociology, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Sociology of Culture
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Često se kaže da je konstrukcija etničkih ili kulturnih granica potpuno arbitrarna. Ova arbitrarnost se nikada ne dovodi u pitanje. Štaviše, savremeni antropolozi smatraju koncept »nacije« veoma sličnim konceptu »rase« – naime, radi se o pojmu koji neki ljudi zaista koriste, ali »u stvarnosti« taj pojam nema neko »objektivno« značenje. Naravno, ovo ne znači da se ljudi zaista ne ponašaju na osnovu sopstvenih pretpostavki i predrasuda, koje uključuju ideje izvedene iz koncepta »nacije«. Tako da nešto što ne postoji u »realnosti« može da proizvede vrlo ozbiljne i realne posledice.

  • Page Range: 286-295
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian