The Impossible Escape: Romanians and the Balkans Cover Image
  • Price 4.50 €

Nemoguće Bekstvo: Rumuni i Balkan
The Impossible Escape: Romanians and the Balkans

Author(s): Adrian Cioroianu
Subject(s): History, Anthropology, Social Sciences, Cultural history, Sociology, Political history, Nationalism Studies, Sociology of Culture, Ethnic Minorities Studies
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Čini se da što je život na Balkanu mukotrpniji, želja da se živi negde drugde biva snažnija – što dalje od Balkana i što je moguće bliže Zapadu, daleko od ovog politički, ekonomski i mentalno žigosanog regiona. Rečeno sa manje retorike, to je bila kolektivna drama Rumuna u poslednjih 150 godina; to je drama koliko onih Rumuna koji izigravaju zabrinutost realnom ili mogućnom sudbinom svog naroda, toliko i onih koji se pokazuju ravnodušni spram apstraktnih kolektivnih drama, ali, u isti mah, traže istorijske izgovore za svoje večite žalopojke.

  • Page Range: 245-269
  • Page Count: 25
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian