Variations on the Theme of the Balkans Cover Image
  • Price 4.50 €

Varijacije na temu Balkana
Variations on the Theme of the Balkans

Author(s): Bashkim Shehu
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Najpoznatija metafora za Balkan jeste metafora mosta. Ovo poluostrvo predstavlja se pomoću te metafore kao most između Zapada, odnosno, Evrope, i Orijenta. Međutim, u meri u kojoj su metafore, zahvaljujući svojoj protejskoj prirodi u stanju da se poigravaju sa različitim značenjima, odnosno, imaju sposobnost da istovremeno ukazuju na razna značenja, ovaj most se može shvatiti i kao situacija preklapanja više balkanskih kultura.

  • Page Range: 184-191
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian