Vampires Like Us: Gothic Imaginary and “the serbs” Cover Image
  • Price 4.50 €

Vampiri poput nas: gotske maštarije i »srbi«
Vampires Like Us: Gothic Imaginary and “the serbs”

Author(s): Tomislav Z. Longinović
Subject(s): Anthropology, Philosophy, Language and Literature Studies, Cultural history, Sociology, Ethnohistory, Politics and society, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Nationalism Studies, Sociology of Culture
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Kao stvorenje bezvremenog, ne-mislećeg ništavila, Stokerov (Stoker) grof Drakula nije ništa drugo do inkarnacija jednog fantazma koji proganja Evropu počev od njegovog književnog začeća 1897. godine. I dok se gotski vampir, poput kakve prastare, zaboravljene sile, uzdizao iz senki putem Stokerove narativne razrade evropskih trauma prošlosti, viktorijanska Engleska posmatrala je kako se tradicionalne ulične petrolejke zamenjuju novim električnim svetiljkama. Zbunjeni pripovedač Drakule morao je da se suoči s ovom zlom utvarom, koju kao da nisu ni dotakli tehnološki procesi »elektrifikacije«, i koja je i dalje bila spremna da putem nasilja toli svoju večnu glad.

  • Page Range: 57-77
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian