Collaboration through the eyes of a teaching assistant and a beginning teacher Cover Image

Spolupráce očima asistentky pedagoga a začínající učitelky
Collaboration through the eyes of a teaching assistant and a beginning teacher

Author(s): Lenka Ďulíková, Valentýna Veselá
Subject(s): Education, School education, Vocational Education, Sociology of Education, Pedagogy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: education; teaching assistants; beginning teachers;
Summary/Abstract: Tato kapitola popisuje jeden z komplementárních vztahů vybraných aktérů společného vzdělávání (obrázek 1.4), prostřednictvím kterého se snažíme ukázat důležitost vzájemné podpory mezi odborníky pomáhajících profesí (Lechta, 2016). Předložený výzkum se zabývá tématem interprofesní spolupráce aktérů-profesionálů v prostředí základní školy. Případová studie pojednává o spolupráci asistentky pedagoga a začínající učitelky na 2. stupni základní školy. Text prezentuje výsledky kvalitativního šetření, kterými reflektuje potřeby jednotlivých aktérů ve vztahu k nastavení efektivní spolupráce na 2. stupni základní školy. Cílem kvalitativního výzkumu bylo zachytit zkušenosti asistentky pedagoga a začínající učitelky a popsat specifickou formu jejich spolupráce.

  • Page Range: 25-45
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2022
  • Language: Czech