Forms of professional cooperation at school: Introduction to the issue Cover Image

Podoby profesní spolupráce ve škole: uvedení do problematiky
Forms of professional cooperation at school: Introduction to the issue

Author(s): Vlastimil Švec, Ivana Márová, Tomáš Janík
Subject(s): Education, School education, Vocational Education, Organizational Psychology, Pedagogy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: professional cooperation; school; interprofessionalism;
Summary/Abstract: Tato knížka je o pomáhajících profesích – zaměřuje se na určitou přidanou hodnotu, jíž profese dají vzniknout, když cíleně a promyšleně spolupracují. Pro označení tohoto jevu se ujal termín interprofesionalita. Lze také říci, že tato knížka je o interprofesionalitě a tedy o inteprofesní spolupráci. K danému fenoménu se pokouší přiblížit různými cestami…

  • Page Range: 7-24
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2022
  • Language: Czech