The metaphors of everyday life Cover Image

Metafory všedního dne
The metaphors of everyday life

Author(s): Kristýna Zuzaňáková
Subject(s): Communication studies, Cognitive linguistics, Western Slavic Languages, Philology, Phraseology
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: metaphors; phraseology; idioms; classification of phraseology; everyday communication; cognitive linguistics;
Summary/Abstract: Příspěvek se zabývá metaforami, frazeologismy a idiomy ve vztahu ke každodenní komunikaci rodilého mluvčího českého jazyka. Výsledky rešeršní činnosti v odborné literatuře jsou doplněny o množství konkrétních příkladů z praxe, které dokazují (převážně nevědomé) použití obrazných pojmenování v každodenní ústní i písemné komunikaci rodilého mluvčího.

  • Page Range: 5-10
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2023
  • Language: Czech
Toggle Accessibility Mode