The development dimension of Czech foreign policy Cover Image

Rozvojový rozměr české zahraniční politiky
The development dimension of Czech foreign policy

Author(s): Ondřej Horký-Hlucháň, Jan Werner
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Political history, Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Present Times (2010 - today)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Development dimension of Czech foreign policy; development cooperation; development goals;
Summary/Abstract: Oproti předchozímu roku, kdy byla v návaznosti na evropskou uprchlickou krizi rozvojové agendě věnována zvýšená pozornost z hlediska politické a částečně i veřejné sféry, lze rok 2016 označit spíše jako rok přechodný. Zatímco na evropské i národní úrovni dochází k postupné reflexi a implementaci opatření pro plnění Cílů udržitelného rozvoje (též globální cíle, SDGs), dále přetrvávají jen pomalu oslabující dosavadní trendy. V českém kontextu, kde lze formulaci návazných rozvojových politik, ale i větší vnitropolitické změny očekávat až v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny ke konci roku 2017, to přitom platí dvojnásob. Dílčí posuny v roce 2016 se přesto ukazují jako relevantní, neboť naznačují možnosti vývoje a budoucích střetů v tvorbě české rozvojové politiky. Loňská kapitola této knižní řady se věnovala především zahraniční spolupráci jako prostoru prolínání vnější a vnitřní politiky ČR, přičemž konstatovala její klesající polarizaci a vysokou technokratizaci při současné bezprecedentní politizaci v důsledku tzv. migrační krize.

  • Page Range: 365-383
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2017
  • Language: Czech