The multilateral dimension of Czech foreign policy Cover Image

Multilaterální rozměr české zahraniční politiky
The multilateral dimension of Czech foreign policy

Author(s): Jan Blažek
Subject(s): Political history, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Political behavior, Present Times (2010 - today), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Czech Republic; foreign policy; multilateralism; Strategic dimension;
Summary/Abstract: Z hlediska rozhodujících hodnotových a strategických východisek se v roce 2016 nic nezměnilo a jádro českého multilateralismu stále tvoří Koncepce zahraniční politiky České republiky z roku 2015. Připomeňme si jen, že nová koncepce poměrně výrazně navazuje na tu předchozí z roku 2011. Koncepce vymezila tři základní globální cíle, které opět tvoří základní strukturu této kapitoly: a) Bezpečnost, b) Lidská důstojnost a lidská práva a c) Prosperita a udržitelný rozvoj.

  • Page Range: 297-313
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2017
  • Language: Czech