Sub-Saharan Africa in Czech foreign policy Cover Image

Subsaharská Afrika v české zahraniční politice
Sub-Saharan Africa in Czech foreign policy

Author(s): Ondřej Horký-Hlucháň
Subject(s): Political history, Government/Political systems, International relations/trade, Developing nations, Political behavior, Present Times (2010 - today)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Sub-Saharan Africa; Czech republic; foreign policy;
Summary/Abstract: Někdy se zdá, jako by česká společnost a politika začaly vážně vnímat globální trendy až tehdy, pokud na ně upozorní nějaký autoritativní zdroj ze Západu. Podobnou roli sehrál v prosinci 2011 britský časopis The Economist, který publikoval na úvodní stránce titulek „Africa rising“, tedy „Afrika na vzestupu“. V následujícím roce se pak v českých médiích objevily titulky jako „Nový příběh o A frice. Povědomí o ‚beznadějném kontinentu‘ se mění“ nebo „Češi objevují Afriku. Nejde o safari, ale o peníze“. Mediální obraz subsaharské Afriky (dále jen Afriky) se samozřejmě od jejího vnímání jako problému směrem k příležitosti proměňoval postupně. Navíc neplatí absolutně, protože Afrika zůstane stejně jako kterýkoli jiný region směsicí pozitivních i negativních trendů. Předchozí kapitoly této knižní řady na nové příležitosti v A frice upozorňovaly, stejně jako tak činilo mnoho dalších aktérů české zahraniční politiky, zejména na nižší úrovni, s přímou diplomatickou zkušeností z regionu nebo lidé z podnikatelské a akademické sféry.

  • Page Range: 224-231
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2013
  • Language: Czech